ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (πρώην ΣΙΓΜΑ ΑΧΕΠΕΥ), ήταν η πρώτη ιδιωτική χρηματιστηριακή εταιρεία που έγινε μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με την ίδρυσή της, το 1990. Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου, σε όγκο συναλλαγών, καθαρή θέση και κερδοφορία. Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ., είναι μέλος ενός ισχυρού και διεθνούς κύρους τραπεζικού ομίλου, της Τράπεζας Πειραιώς, που με την έντονη παρουσία της στην Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό, στηρίζει τις δραστηριότητες και την αναπτυξιακή πολιτική της Εταιρείας.

http://www.piraeus-sec.gr/