Credit Suisse

Home / Credit Suisse

Η Credit Suisse κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών, υπηρεσιών και προϊόντων. Αποτελεί τον πιο ολοκληρωμένο οργανισμό διαχείρισης πλούτου και περιουσιακών στοιχείων σε παγκόσμιο επίπεδο παρέχοντας ποικίλες λύσεις για επενδύσεις, εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες.

http://www.credit-suisse.com/gr