Τα Στελέχη Μας

ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1966. Σπούδασε οικονομικά στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Δραστηριοποιείται από το 1988 επιχειρηματικά σε εταιρείες Asset Management και ως σύμβουλος επενδύσεων στο ελληνικό και τα διεθνή χρηματιστήρια. Διετέλεσε πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και βασικός μέτοχος στις εταιρείες Δαμιανάκης ΑΕΕΔ, Επενδυτική Κρήτης ΑΕΠΕΥ, Global Trust ΑΕΠΕΥ, όπως επίσης μέλος διοίκησης σε πολλές εταιρείες όπως στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Αναπτυξιακή Εταιρεία Γέργερης Α.Ε. («Ρούβας»), ΕΛΒΙΠΕ PLAZA Α.Ε., DONUTHOUSE Α.Ε.. Είναι ιδρυτής, βασικός μέτοχος και πρόεδρος στην ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.

ΜΑΝΟΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ

Σύμβουλος Επενδύσεων, Μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1979. Αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Από το 2006 εργάστηκε ως Private Banker στη διεύθυνση Wealth Management των τραπεζών Eurobank EFG (έως το 2009) και Marfin Egnatia Bank (νυν Τράπεζα Πειραιώς) έως το 2013. Από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως το 2015 ήταν συνεργάτης της Global Trust A.E.Π.Ε.Υ. Από τον Οκτώβριο του 2015 συνεργάζεται με την Universal Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΑΝΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ

Σύμβουλος Επενδύσεων
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1969. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά στο Leeds University και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το University of Leicester. Από το 1998 ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Creta Finance Α.Ε.Ε.Δ. Από το 2008 έως το 2015 ήταν συνεργάτης της Global Trust A.E.Π.Ε.Υ. Από τον Οκτώβριο του 2015 συνεργάζεται με την Universal Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Σύμβουλος Επενδύσεων
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1980. Σπούδασε Οικονομικά για Επιχειρήσεις (Economics for Business) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων (MA International Business) από το Leeds Business School. Από το 2006 εργάστηκε ως σύμβουλος επενδύσεων στη Citibank Ελλάδος. Το 2009 ξεκίνησε να εργάζεται ως Private Banker στη Eurobank EFG έως το 2013. Από τον Απρίλιο του 2013 έως το 2015 ήταν συνεργάτης της Global Trust A.E.Π.Ε.Υ. Από τον Οκτώβριο του 2015 συνεργάζεται με την Universal Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΙΑΚΗΣ

Σύμβουλος Επενδύσεων και Μέλος Δ.Σ.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι πτυχιούχος Λογιστής και κάτοχος Διπλωμάτων «Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου & Τεχνική Ανάλυση», «Τραπεζική Διοίκηση & Προώθηση Τραπεζικών Προϊόντων» από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δραστηριοποιείται από το 1996 ως επενδυτικός σύμβουλος στο ελληνικό και κυρίως στα διεθνή χρηματιστήρια μέσω των Α/Κ της Scoplife, Allianz, Alico Eurobank. Διετέλεσε  Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου & Πωλήσεων Αθηνών στην Alico Aig ΑΕΔΑΚ (πρώην Alico - Eurobank ΑΕΔΑΚ), στην Επενδυτική Κρήτης ΑΕΕΔ και στην Global Trust ΑΕΠΕΥ. Το 2013 ίδρυσε την  «GEKODESK & PARTNERS» όπου είναι βασικός μέτοχος, μέσω της οποίας λειτουργούσε ως Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος της Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ μέχρι τον Αύγουστο του 2017. Από τον Αύγουστο του 2017 συνεργάζεται ως Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος της Universal Asset  Management ΑΕΠΕΥ. .

ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΙΔΑΚΗ

Υπεύθυνη Διοικητικών Υπηρεσιών και Μέλος Δ.Σ.
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1984. Είναι απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Από το 2009 εργάστηκε ως Βοηθός Λογιστή στην εταιρεία «Επενδυτική Κρήτης Α.Ε.Κ.Ξ.Ε.» έως το 2010. Από το 2011 έως το 2015 εργάστηκε στην εταιρεία «Global Trust Α.Ε.Π.Ε.Υ.» στο τμήμα Λήψης & Διαβίβασης Εντολών και στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Από τον Αύγουστο του 2015 συνεργάζεται με την Universal Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ

Υπεύθυνος Συμμόρφωσης για το ΞΧ/ΧΤ
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1991. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική, επίσης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από τον Οκτώβριο του 2018 συνεργάζεται με την Universal Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΝΔΑΛΗΣ

Σύμβουλος Επενδύσεων
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2009 έως το 2012 εργάστηκε στο Τμήμα Λήψης & Διαβίβασης Εντολών, στο ελληνικό χρηματιστήριο και Διεθνή χρηματιστήρια, στην εταιρεία «Επενδυτική Κρήτης Α.Ε.Ε.Δ.». Από το 2013 έως το 2016 εργάστηκε σε γραφείο Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου Χρηματιστηριακής Εταιρείας. Από τον Φεβρουάριο του 2017 συνεργάζεται με την Universal Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.