ΜΑΝΟΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ

Σύμβουλος Επενδύσεων, Μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1979. Αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Από το 2006 εργάστηκε ως Private Banker στη διεύθυνση Wealth Management των τραπεζών Eurobank EFG (έως το 2009) και Marfin Egnatia Bank (νυν Τράπεζα Πειραιώς) έως το 2013. Από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως το 2015 ήταν συνεργάτης της Global Trust A.E.Π.Ε.Υ. Από τον Οκτώβριο του 2015 συνεργάζεται με την Universal Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.