ΜΑΝΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ

Σύμβουλος Επενδύσεων

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1969. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά στο Leeds University και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το University of Leicester. Από το 1998 ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Creta Finance Α.Ε.Ε.Δ. Από το 2008 έως το 2015 ήταν συνεργάτης της Global Trust A.E.Π.Ε.Υ. Από τον Οκτώβριο του 2015 συνεργάζεται με την Universal Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.