ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΙΑΚΗΣ

Σύμβουλος Επενδύσεων και Μέλος Δ.Σ.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι πτυχιούχος Λογιστής και κάτοχος Διπλωμάτων «Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου & Τεχνική Ανάλυση», «Τραπεζική Διοίκηση & Προώθηση Τραπεζικών Προϊόντων» από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δραστηριοποιείται από το 1996 ως επενδυτικός σύμβουλος στο ελληνικό και κυρίως στα διεθνή χρηματιστήρια μέσω των Α/Κ της Scoplife, Allianz, Alico Eurobank. Διετέλεσε  Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου & Πωλήσεων Αθηνών στην Alico Aig ΑΕΔΑΚ (πρώην Alico – Eurobank ΑΕΔΑΚ), στην Επενδυτική Κρήτης ΑΕΕΔ και στην Global Trust ΑΕΠΕΥ. Το 2013 ίδρυσε την  «GEKODESK & PARTNERS» όπου είναι βασικός μέτοχος, μέσω της οποίας λειτουργούσε ως Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος της Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ μέχρι τον Αύγουστο του 2017. Από τον Αύγουστο του 2017 συνεργάζεται ως Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος της Universal Asset  Management ΑΕΠΕΥ.

.